Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Ana Pazó

ASOCIADA DE On TAX & LEGAL

A actividade profesional de Ana Pazó céntrase no Dereito Procesual, Civil e Penal. Presta asesoramento legal, tanto a empresas como a particulares, en ambas as áreas: litigación e arbitraxe, mediación, negociación e resolución extraxudicial de conflitos.
Ana tamén posúe amplos coñecementos en materia de Propiedade Horizontal.

Exerceu a avogacía desde o ano 2008, colaborando con diversos despachos de avogados en Madrid. Así mesmo, colaborou co Ilustre Colexio Avogados de Madrid, pertencendo ao Grupo de Traballo Procesual Civil do devandito Colexio.

Antes de incorporarse á área de Procesual de On Tax & Legal, Ana Pazó exerceu como xuíza substituta en diversos xulgados das provincias de Lugo e Ourense.

 

Licenciada en Dereito
Universidade de Vigo (2007).

Master en Práctica Xurídica
Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas de Madrid (2009).

Curso de Mediación
Consello da Avogacía Galega (2016).

Realización Curso Universitario de Especialización en Execución penal e Responsabilidade Civil derivada do delito.
Universidad Miguel de Cervantes (2022)

Idiomas: español, galego e inglés.

CONTACTO & SOCIAL
TARXETA DE VISITA
On Tax & Legal - Ana Pazó - Derecho Procesal, Civil y Penal - Dereito Procesual, Civil e Penal - Litigation, Civil, Criminal, Procedural Law
On Tax & Legal - Ana Pazó - Derecho Procesal, Civil y Penal - Dereito Procesual, Civil e Penal - Litigation, Civil, Criminal, Procedural Law

EQUIPO On TAX & LEGAL

 • All
 • Administración
 • Asociada
 • Asociada Senior
 • Asociado
 • Asociado Senior
 • Compliance, Forensic e Anti Money Laundering.
 • Concursal e reestruturacións.
 • Dereito Administrativo
 • Financieiro e mercado de capitais
 • Fiscal
 • Laboral
 • Marítimo – Transportes – Seguros
 • Mercantil
 • Procesual – Civil – Penal
 • Responsable de administración e finanzas
 • Socia
 • Socio
 • Socio of Counsel