Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Contamos cun equipo multidisciplinar e especializado en concursal que asesora ao cliente en todas as fases do procedemento concursal.
• Propostas anticipadas de convenio, plans de viabilidade e acordos de refinanciamento.

• Asistencia legal na negociación con acredores.

• Asesoramento en expedientes preconcursales.

• Convenios de acredores.

• Expedientes de Regulación de Emprego e negociación con traballadores.

• Homologación de acordos de refinanciamento.

• Responsabilidade de administradores e peza de cualificación.

• Acordos extraxudiciais de pagos.

• Asesoramento en concurso de persoas físicas (Lei de Segunda Oportunidade e expediente de Exoneración de Pasivo Insatisfeito).

A nosa firma conta con avogados especializados no asesoramento a empresas en crises, participando en múltiples e relevantes reestruturacións e operacións de refinanciamento de diversas empresas e grupos de sociedades.

• Asesoramento en operacións de refinanciamento e reestruturación de débeda.

• Asesoramento preventivo en materia fiscal, mercantil e laboral.

• Asistencia legal no proceso de negociación con entidades financeiras, acredores, provedores, clientes, etc.

EQUIPO On TAX & LEGAL

Especialistas na área

Outras áreas

Financieiro e Capitais

Mercantil

Fiscal

Procesual, Civil e Penal

Marítimo

Administrativo

Laboral

Compliance, Forensic e Anti Money Laundering