Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Slide On Tax & Legal - Derecho Financiero y Mercado de Capitales - Dereito Financeiro e Mercado de Capitais - Finance and Capital Markets On Tax & Legal - Derecho Financiero y Mercado de Capitales - Dereito Financeiro e Mercado de Capitais - Finance and Capital Markets

Financeiro e Mercado de Capitais

On Tax & Legal - Abogados de Empresa - Avogados de Empresa - Corporate Lawyers
Financiero Capitales Scroll down

Somos un dos poucos despachos de avogados con sede en Galicia que conta con verdadeiros especialistas en Dereito Financeiro: financiamentos de corporativas, financiamentos de adquisición, financiamento de proxecto e operacións de refinanciamento. O noso equipo de Dereito Financeiro ten asesorado tanto empresas como entidades financeiras nalgunhas das principais operacións de financiamento e refinanciamento pechadas en Galicia nos últimos anos.

 

  • Deseño da estrutura de financiamento ou refinanciamento máis axeitada desde o punto de vista xurídico e elaboración do correspondente Term Sheet da operación.
  • Asesoramento na redacción e negociación dos contratos de financiamento e garantías.
  • Asesoramento no closing da operación.

Os nosos avogados especialistas en banca e mercado de capitais participan en múltiples operacións de emisión, tanto a mercados oficiais como a sistemas multilaterais de negociación tales como o MARF ou o MAB.

 

  • Asesoramento en todo o proceso vinculado a operacións de emisión, incluíndo MARF ou MAB, así como na relación co mercado en cuestión e CNMV.
  • Asesoramento na redacción do conxunto de documentación, incluíndo solicitude de incorporación, documento informativo / folleto informativo, contratos de colocación, axencia de pagamentos etcétera.
  • Asesoramiento en la redacción del conjunto de documentación, incluyendo, solicitud de incorporación, documento informativo / folleto informativo, contratos de colocación, agencia de pagos, etc.

Nosos avogados

Especialistas en Dereito Financeiro e Mercado de Capitais | Vigo | Coruña | Madrid

Outras áreas

Dereito Mercantil

Dereito Fiscal e Tributario

Dereito Procesual, Civil e Penal

Dereito Marítimo, de Transporte e Seguros

Dereito Administrativo

Dereito Laboral

Compliance, Forensic e Anti Money Laundering

Dereito Concursal e Reestruturacións