Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Financiamentos de corporativas, financiamentos de adquisición, financiamento de proxecto e operacións de refinanciamento.

Somos un dos poucos despachos con sede en Galicia que conta con verdadeiros especialistas en dereito financeiro. O noso equipo ten asesorado tanto empresas como entidades financeiras nalgunhas das principais operacións de financiamento e refinanciamento pechadas en Galicia nos últimos anos.

 

– Deseño da estrutura de financiamento ou refinanciamento máis axeitada desde o punto de vista xurídico e elaboración do correspondente Term Sheet da operación.

– Asesoramento na redacción e negociación dos contratos de financiamento e garantías.

– Asesoramento no closing da operación.

Os nosos especialistas en banca e mercado de capitais participaron en múltiples operacións de emisión, tanto a mercados oficiais como a sistemas multilaterais de negociación tales como o MARF ou o MAB.

 

– Asesoramento en todo o proceso vinculado a operacións de emisión, incluíndo MARF ou MAB, así como na relación co mercado en cuestión e CNMV.

– Asesoramento na redacción do conxunto de documentación, incluíndo solicitude de incorporación, documento informativo / folleto informativo, contratos de colocación, axencia de pagamentos etcétera.

– Asesoramiento en la redacción del conjunto de documentación, incluyendo, solicitud de incorporación, documento informativo / folleto informativo, contratos de colocación, agencia de pagos, etc.

EQUIPO On TAX & LEGAL

Especialistas na área

Outras áreas

Mercantil

Fiscal

Procesual, Civil e Penal

Marítimo

Administrativo

Laboral

Compliance, Forensic e Anti Money Laundering

Concursal e Reestruturacións