Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Somos un despacho especialmente acreditado na práctica tributaria, que conta cun grupo de avogados especialistas procedentes de despachos internacionais de primeiro nivel, de entidades financeiras e da docencia universitaria. Actuamos con equipos de traballo expertos en fiscalidade das empresas e dos patrimonios familiares, prestando servizos de asesoramento fiscal, principalmente de planificación estratéxica e defensa dos contribuíntes fronte á Administración.

– Fiscalidade xeral.

– Asesoramento fiscal recorrente a persoas físicas e xurídicas.

– Representación en procedementos tributarios perante calquera das administracións fiscais.

– Dirección letrada en procesos contencioso-administrativos de índole tributaria.

– Delitos contra a facenda pública.

– Planificación fiscal de patrimonios familiares.

– Planificación fiscal das sucesións.

– Fiscalidade das operacións inmobiliarias.

– Planificación en operacións de reestruturacións societarias.

– Grupos de sociedades.

– Planificación fiscal internacional.

– Alfándegas e impostos especiais.

– Formulación de consultas á Dirección Xeral de Tributos.

– Prezos de transferencia (transfer pricing).

– Due diligence fiscal.

– Asesoramento contable.

EQUIPO On TAX & LEGAL

Especialistas na área

Outras áreas

Financieiro e Capitais

Mercantil

Procesual, Civil e Penal

Marítimo

Administrativo

Laboral