Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Slide On Tax & Legal - Derecho Fiscal y Tributario - Dereito Fiscal e Tributario - Tax law On Tax & Legal - Derecho Fiscal y Tributario - Dereito Fiscal e Tributario - Tax law

Dereito Fiscal e TRibutario

On Tax & Legal - Abogados de Empresa - Avogados de Empresa - Corporate Lawyers
Fiscal Scroll down

Somos un despacho de avogados referente en Galicia en Dereito Fiscal e en Patrimonios Familiares, especialmente acreditado na práctica tributaria.

 

Somos expertos na prestación de servizos de asesoramento fiscal, principalmente fiscalidade das empresas, planificación estratéxica e defensa dos contribuíntes fronte á Administración.

 

Contamos cun equipo de avogados especialistas en fiscalidade que proveñen de despachos internacionais de primeiro nivel, entidades financeiras e docencia universitaria.

 

Ofrecemos:

 • Fiscalidade xeral e financeira.
 • Planificación das fusións e reestruturacións societarias.
 • Consolidación fiscal.
 • Planificación fiscal internacional.
 • Fiscalidade das operacións inmobiliarias.
 • Planificación fiscal de patrimonios familiares.
 • Asistencia en inspeccións e outros procedementos tributarios.
 • Aduanas e Impostos Especiais.
 • Formulación de consultas á Dirección Xeral de Tributos.
 • Prezos de transferencia (Transfer Pricing).
 • Procedementos de revisión tributaria (Due Diligence Fiscal).
 • Dirección letrada en procedementos xudiciais de índole tributario.
 • Asesoramento contable e formulación de consultas ao ICAC.

Nosos avogados

Especialistas en Dereito Fiscal e Tributario | Vigo | Coruña | Madrid

Outras áreas

Compliance, Forensic e Anti Money Laundering

Dereito Concursal e Reestruturacións

Dereito Financeiro e Mercado de Capitais

Dereito Mercantil

Dereito Procesual, Civil e Penal

Dereito Marítimo, de Transporte e Seguros

Dereito Administrativo

Dereito Laboral