Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Somos un despacho especialmente acreditado na práctica tributaria, que conta cun equipo de avogados especialistas que proveñen de despachos internacionais de primeiro nivel, entidades financeiras e docencia universitaria.

Somos referencia en Galicia en fiscalidade das empresas e en patrimonios familiares, e expertos na prestación de servizos de asesoramento fiscal, principalmente de planificación estratéxica e defensa dos contribuíntes fronte á Administración.

• Fiscalidade xeral e financeira.

• Planificación e fiscalidade das fusións e reestruturacións societarias.

• Consolidación fiscal.

• Planificación fiscal internacional.

• Fiscalidade das operacións inmobiliarias.

• Planificación fiscal de patrimonios familiares.

• Asistencia en inspeccións e outros procedementos tributarios.

• Aduanas e Impostos Especiais.

• Formulación de consultas á Dirección Xeral de Tributos.

• Prezos de transferencia (Transfer Pricing).

• Procedementos de revisión tributaria (Due Diligence Fiscal).

• Dirección letrada en procedementos xudiciais de índole tributario.

• Asesoramento contable e formulación de consultas ao ICAC.

EQUIPO On TAX & LEGAL

Especialistas na área

Outras áreas

Marítimo

Administrativo

Laboral

Compliance, Forensic e Anti Money Laundering

Concursal e Reestruturacións

Financieiro e Capitais

Mercantil

Procesual, Civil e Penal