Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Slide On Tax & Legal - Derecho Laboral - Dereito Laboral - Employment Law On Tax & Legal - Derecho Laboral - Dereito Laboral - Employment Law

Dereito
Laboral

On Tax & Legal - Abogados de Empresa - Avogados de Empresa - Corporate Lawyers
Laboral Scroll down

Contamos cun equipo de avogados cun alto grado de especialización en Dereito Laboral, con capacidade e ampla experiencia no asesoramento a empresas de primeiro nivel en todo tipo de cuestións propias das relacións laborais entre o empresario e o traballador.

 

 • Asesoramento e dirección letrada en litixios de índole laboral: despedimentos, extincións, reclamacións de cantidades, modificacións substanciais de condicións de traballo, conflitos colectivos e calquera outro asunto de índole laboral propio da actividade diaria da empresa.
 • Asesoramento na redacción e interpretación de contratos de traballo.
 • Asesoramento e planificación en medidas de flexibilización de condicións de traballo e optimización dos recursos.
 • Réxime disciplinario e sancionador.

Os nosos especialistas en Dereito Laboral prestan asesoramento personalizado en cuestións de seguridade social e prevención de riscos laborais.

 

 • Estudo e asesoramento en procesos de incapacidade, tanto temporal como permanente: tramitacións e posibles impugnacións;
 • Medidas de xubilación, tanto ordinaria como anticipada ou parcial.
 • Asistencia e seguimento dos plans de prevención de riscos e saúde laboral para pemes e grandes empresas.
 • Asesoramento e asistencia fronte aos requirimentos de inspección de traballo.
 • Xestión inmediata de accidentes de traballo: defensa xurídica no ámbito laboral e administrativo, en coordinación cos responsables da área penal.
 • Asesoramento e defensa en procesos de recargo de prestacións.

O noso equipo de avogados laborais, xunto cos nosos especialistas en Dereito Fiscal teñen participado e dirixido numerosas operacións de reestruturación de persoal e de redistribución patrimonial en distintos grupos de empresa.

 

 • Asesoramento en operacións de reorganización do cadro de persoal.
 • Due diligence laboral; estudo da adaptación da empresa á normativa laboral, con recomendacións para a mellora no cumprimento.
 • Negociación colectiva; asesoramento en redacción e negociación de convenio propio de empresa, así como de pactos internos de regulación específica adheridos ao convenio de aplicación.
 • Asesoramento e negociación de medidas colectivas como ERES, modificacións substanciais de condicións ou traslados colectivos.

A nosa firma conta con avogados especializados no asesoramento a empresas en crise, pois ten participado en múltiples e relevantes operacións de expedientes de regulación de emprego e concursos de acredores durante os últimos anos.

 

 • Asesoramento en concurso, tramitación de expedientes de regulación de emprego así como de extincións individuais e demais incidencias de natureza laboral dentro do procedemento concursal.

Nosos avogados

Especialistas en Dereito Laboral | Vigo | Coruña | Madrid

Outras áreas

Dereito Concursal e Reestruturacións

Dereito Financeiro e Mercado de Capitais

Dereito Mercantil

Dereito Fiscal e Tributario

Dereito Procesual, Civil e Penal

Dereito Marítimo, de Transporte e Seguros

Dereito Administrativo

Compliance, Forensic e Anti Money Laundering