Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Slide On Tax & Legal - Derecho Mercantil - Dereito Mercantil - Commercial Law On Tax & Legal - Derecho Mercantil - Dereito Mercantil - Commercial Law

Dereito Mercantil

On Tax & Legal - Abogados de Empresa - Avogados de Empresa - Corporate Lawyers
Mercantil Scroll down

DEREITO MERCANTIL E SOCIETARIO

 

Contamos con avogados expertos en Dereito Mercantil e Societario, con capacidade e ampla experiencia no asesoramento a empresas de primeiro nivel en todo tipo de asuntos societarios e que actúan de forma coordinada cos nosos especialistas en Dereito Fiscal a efectos de dar o mellor servizo ao cliente.

 • Asesoramento na constitución de todo tipo de sociedades mercantís e na súa actividade posterior ata a súa liquidación (incluíndo no ámbito societario, ampliacións de capital e calquera tipo de modificacións estatutarias, estrutura dos órganos de goberno, etc.).
 • Deseño e implementación toda clase de estruturas societarias, así como reorganización e reestruturación de toda clase de grupos de sociedades.
 • Asesoramento sobre goberno corporativo.
 • Asesoramento en materia de responsabilidade de administradores.
 • Asesoramento en todo tipo de contratos mercantís.

 

M&A

 

Os nosos especialistas en Dereito Mercantil, en colaboración co noso equipo de Dereito Fiscal, teñen participado e dirixido numerosas operacións de fusión e adquisición tanto nacionais como internacionais.

 • “Due diligence” de compra e venda.
 • Deseño da estrutura máis adecuada para a operación, tanto desde o punto de vista mercantil como de eficiencia fiscal.
 • Redacción dos documentos en que se sustenta a transacción (acordo de confidencialidade, contrato de compravenda, acordos de socios, modificacións estatutarias).
 • Asesoramento na negociación e closing da transacción.

 

CAPITAL RISCO

 

Da man dun equipo multidisciplinar ofrecémoslles a sociedades e fondos de capital risco un asesoramento completo, tanto a efectos da súa constitución como da súa actividade.

 • Asesoramento na constitución de sociedades e fondos de capital risco.
 • Deseño e estrutura fiscal das operacións propias de sociedades e fondos de capital risco.
 • Asesoramento na redacción, negociación e peche tanto dos contratos mercantís en que se recolla a transacción como dos contratos de financiamento da mesma.
 • Asesoramento nos procesos de saída e desinvestimento.

 

REESTRUCTURACIÓNS E INSOLVENCIAS

 

A nosa firma conta con avogados especializados no asesoramento a empresas en crise, pois ten participado en múltiples e relevantes operacións de refinanciamento e concursos de acredores durante os últimos anos.

 • Asesoramento en operacións de refinanciamento e reestruturación de débeda.
 • Asesoramento en concurso, incluída toda a súa tramitación e a tutela da relación cos administradores concursais.
 • Asesoramento en materia de responsabilidade de administradores en procedementos de insolvencia.

Nosos avogados

Especialistas en Dereito Mercantil e Societario | Vigo | Coruña | Madrid

Outras áreas

Dereito Financeiro e Mercado de Capitais

Dereito Fiscal e Tributario

Dereito Procesual, Civil e Penal

Dereito Marítimo, de Transporte e Seguros

Dereito Administrativo

Dereito Laboral

Compliance, Forensic e Anti Money Laundering

Dereito Concursal e Reestruturacións