Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Slide On Tax & Legal - Abogados Derecho Urbanístico - Avogados Dereito Urbanístico - Urban Planning and Real Estate Lawyers On Tax & Legal - Abogados Derecho Urbanístico - Avogados Dereito Urbanístico - Urban Planning and Real Estate Lawyers

Dereito Urbanístico
e Inmobiliario

On Tax & Legal - Abogados de Empresa - Avogados de Empresa - Corporate Lawyers
Laboral Scroll down

Como complemento idóneo para o asesoramento de determinados proxectos e clientes (promotores inmobiliarios, centros comerciais, complexos turísticos, empresas construtoras, fondos inmobiliarios, etc.), contamos no noso equipo con profesionais con ampla experiencia en Dereito Urbanístico e Inmobiliario.

 

Asesoramos, entre outros, en procesos de:

 

  • Intervención na edificación e uso do chan (obtención de licenzas, autorizacións e presentación de comunicacións previas).
  • Disciplina urbanística (legalizacións, impugnación de ordes de demolición, etc.).
  • Plan urbanístico (presentación de alegacións e impugnación de Plans Xerais de Ordenación Municipal e outros instrumentos de ordenación) e xestión urbanística (intervención en xuntas de compensación, entidades de conservación, etc.). Como tamén asesoramos na elaboración de contratos de arrendamentos urbanos e rústicos, cesión de dereitos de superficie e conflitos relativos á propiedade horizontal.

Outros sectores

Viño e Adegas

Canteiras: granito, lousa…

Telecomunicacións e Tecnolóxicas

Entidades Financeiras

Capital Risco

Negocio Familiar

Empresas Conserveiras

Transporte e Transportistas

Seguros e Asegurados

Turismo e Hoteis

Automoción e Auxiliares

Sector Loxístico

Industria Pesqueira

Administracións Públicas e Concesionarios

Construción Naval

Startups e Emprendedores

Tratamento e Xestión de Residuos