Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Como complemento idóneo para o asesoramento de determinados proxectos e clientes (promotores inmobiliarios, centros comerciais, complexos turísticos, empresas construtoras, fondos inmobiliarios, etc.), contamos así mesmo no noso equipo con profesionais con ampla experiencia en procesos de:

 

(i) intervención na edificación e uso do chan (obtención de licenzas, autorizacións e presentación de comunicacións previas).

 

(ii) disciplina urbanística (legalizacións, impugnación de ordes de demolición, etc.)

 

(iii) plan urbanístico (presentación de alegacións e impugnación de Plans Xerais de Ordenación Municipal e outros instrumentos de ordenación) e xestión urbanística (intervención en xuntas de compensación, entidades de conservación, etc.). Como tamén asesoramos na elaboración de contratos de arrendamentos urbanos e rústicos, cesión de dereitos de superficie e conflitos relativos á propiedade horizontal.

Outros sectores

Residuos

Viño

Granito

Telecomunicacións e Novas Tecnoloxías

Entidades financieiras

Capital risco

Empresa familiar

Conserveiras

Transporte

Seguros

Turismo e Hoteis

Automoción

Loxística

Pesca

Administracións e concesionarios

Naval

Emprendedores