Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Asesoramos á Empresa Familiar en todos os aspectos xurídicos e tributarios: elaboración de protocolos familiares, análises, deseño e implementación do plan de sucesión familiar, así como elección de estruturas xurídicas e  societarias adecuadas que optimicen desde un punto de vista empresarial e tributario a actividade concreta do negocio familiar.

Partindo do entendemento completo das necesidades do cliente, unha vez coñecidas as relacións existentes entre os distintos membros da familia e os aspectos propios do negocio, asesoramos, de forma global e recorrente, nas obrigacións fiscais ás que se atopan suxeitas, tanto persoas físicas como xurídicas, axudando no correcto cumprimento da normativa tributaria en todos os impostos que lles sexan de aplicación.

OUtros sectores

Viño

Granito

Telecomunicacións e Novas Tecnoloxías

Entidades financieiras

Capital risco

Conserveiras

Transporte

Seguros

Turismo e Hoteis

Automoción

Loxística

Pesca

Administracións e concesionarios

Naval

Dereito urbanístico e inmobiliario

Emprendedores

Residuos