Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Slide On Tax & Legal - Abogados Entidades Financieras - Avogados Entidades Financeiras - Financial Institutions Lawyers On Tax & Legal - Abogados Entidades Financieras - Avogados Entidades Financeiras - Financial Institutions Lawyers

Entidades
Financeiras

On Tax & Legal - Abogados de Empresa - Avogados de Empresa - Corporate Lawyers
Laboral Scroll down

Asesoramos a Entidades Financeiras en toda clase de operacións corporativas e estruturadas de financiamento, incluíndo, entre outras, financiamento corporativo, financiamento de adquisición, financiamento de activos e financiamento estruturada e de proxectos. A nosa práctica comprende tanto o deseño de estruturas de financiamento, simples ou  sindicadas, atendendo ás necesidades da operación, como da estrutura de garantías en función das necesidades específicas de cada caso.

 

Así mesmo, somos unha Asina líder en Galicia no asesoramento en procesos de reestruturación e refinanciamento de débeda, asesorando en situacións de crise empresarial, tanto a debedores como acredores, colaborando tanto no deseño da reestruturación como na negociación e elaboración da documentación a través da cal se articulan devanditos procesos.

Outros sectores

Empresas Conserveiras

Transporte e Transportistas

Seguros e Asegurados

Turismo e Hoteis

Automoción e Auxiliares

Sector Loxístico

Industria Pesqueira

Administracións Públicas e Concesionarios

Construción Naval

Dereito Urbanístico e Inmobiliario

Startups e Emprendedores

Tratamento e Xestión de Residuos

Viño e Adegas

Canteiras: granito, lousa…

Telecomunicacións e Tecnolóxicas

Capital Risco

Negocio Familiar