Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Guillermo Martínez

ASOCIADO SENIOR DE On TAX & LEGAL

A actividade profesional de Guillermo Martínez céntrase no asesoramento xurídico a empresas, estando especializado na área do Dereito Mercantil, así como no ámbito do Mercado de Capitais, ostentando o cargo de secretario do consello de administración de diversas sociedades.

Antes de incorporarse á área de Dereito Mercantil de On Tax & Legal, formou parte do departamento de Dereito Mercantil de Lener Asesores Legais & Económicos. Tamén traballou na área Mercantil – Corporate Law- de EY Avogados (Ernst & Young).

En On Tax & Legal, cabe destacar que Guillermo Martínez liderou e participa en diversas fusións e adquisicións, así como en complexos procesos de reestruturación, asesorando a entidades de capital risco e pechando diversas roldas de financiamento con startups.

 

Licenciado en Dereito (Económico-Empresarial)
Universidade de Vigo, 2012.

Master en Dereito de Empresa
Universidade de Vigo, 2014.

Curso Avanzado de Capital Risco e Emprendemento
Instituto de Capital Risco, 2020.

Idiomas: español, inglés, galego.

CONTACTO & SOCIAL
TARJETA DE VISITA
On Tax & Legal - Guillermo Martínez - Derecho Mercantil y Financiero - Dereito Mercantil e Financeiro - Commercial Law and Finance
On Tax & Legal - Guillermo Martínez - Derecho Mercantil y Financiero - Dereito Mercantil e Financeiro - Commercial Law and Finance

EQUIPO On TAX & LEGAL

 • All
 • Administración
 • Compliance, Forensic e Anti Money Laundering.
 • Concursal e reestruturacións.
 • Dereito Administrativo
 • Financieiro e mercado de capitais
 • Fiscal
 • Laboral
 • Marítimo – Transportes – Seguros
 • Mercantil
 • Procesual – Civil – Penal
 • Responsable de administración e finanzas
 • Socio of Counsel