Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Ignacio Pintos Clapés

SOCIO DE On TAX & LEGAL

A actividade profesional de Ignacio céntrase fundamentalmente no asesoramento integral de empresas, con especial acento no campo do Dereito Procesual, tanto no ámbito civil, como mercantil, laboral e penal. Acredita ampla experiencia tanto en  litigación e arbitraxe, como en negociación e resolución extraxudicial de conflitos.

Ignacio foi socio director do despacho Leggue Avogados, especializado no asesoramento legal de empresas. Previamente, traballou durante 7 anos no despacho Garrigues, Avogados e Asesores Tributarios, como Director de Departamento.

Licenciado en Dereito
Universidade de Santiago de Compostela, 1991-1996.

Master en Asesoría Xurídica de Empresa
Instituto de Empresa, 2001-2002.

Idiomas: Español, inglés, galego.

CONTACTO & SOCIAL
TARJETA DE VISITA

EQUIPO On TAX & LEGAL

 • All
 • Administración
 • Administrativo
 • Compliance, Forensic e Anti Money Laundering.
 • Financieiro e mercado de capitais
 • Fiscal
 • Laboral
 • Marítimo – Transportes – Seguros
 • Mercantil
 • Procesual – Civil – Penal
 • Responsable de administración e finanzas
 • Socio of Counsel