Close
Type at least 1 character to search
Back to top

María Montes

ASOCIADA DE On TAX & LEGAL

A actividade profesional de María Montes céntrase no asesoramento xurídico a empresas, estando especializada na área de Dereito Mercantil e prestando asesoramento tanto en operacións mercantís, como na resolución de conflictos legais.

Comezou a súa traxectoria profesional primeiro no Departamento de Corporate Law de EY Abogados, e máis tarde en Fieldfisher Jausas. Antes de incorporarse ao área de Dereito Mercantil de On Tax & Legal, tamén formou parte da área de Litigación e Arbitraxe na oficina de Vigo de Cuatrecasas.

María Montes conta con amplia experiencia no asesoramento a empresas en diferentes ámbitos xurídicos, tales como: contratación civil e mercantil e condicións xeráis de contratación; propiedade e real state; procesos de fusión e adquisición (M&A), reestructuración e reorganización de empresas, planificación e deseño de sociedades mercantís (dende a súa creación, ate a liquidación) e, adicionalmente, en materia de resolución de conflitos tanto extraxudiciáis como xudiciáis (especialmente litigación civil e mercantil, e dereito da competencia).

 

Licenciada en Dereito
Universidade de Santiago de Compostela (2014)

Máster en Dereito de Empresa
Universidade de Vigo (2016)

Máster en Avogacía
UNED (2017)

Idiomas: español, inglés, galego.

CONTACTO & SOCIAL
TARXETA DE VISITA
On Tax & Legal - María Montes - Derecho Mercantil - Dereito Mercantil - Commercial Law
On Tax & Legal - María Montes - Derecho Mercantil - Dereito Mercantil - Commercial Law

EQUIPO On TAX & LEGAL

 • All
 • Administración
 • Asociada
 • Asociada Senior
 • Asociado
 • Asociado Senior
 • Compliance, Forensic e Anti Money Laundering.
 • Concursal e reestruturacións.
 • Dereito Administrativo
 • Financieiro e mercado de capitais
 • Fiscal
 • Laboral
 • Marítimo – Transportes – Seguros
 • Mercantil
 • Procesual – Civil – Penal
 • Responsable de administración e finanzas
 • Socia
 • Socio
 • Socio of Counsel