Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Slide On Tax & Legal - Abogados de Empresa Familiar - family-owned businesses lawyers On Tax & Legal - Abogados de Empresa Familiar - family-owned businesses lawyers

Negocio
Familiar

On Tax & Legal - Abogados de Empresa - Avogados de Empresa - Corporate Lawyers
Laboral Scroll down

Asesoramos ao Negocio Familiar en todos os aspectos xurídicos e tributarios: elaboración de protocolos familiares, análises, deseño e implementación do plan de sucesión familiar, así como elección de estruturas xurídicas e  societarias adecuadas que optimicen desde un punto de vista empresarial e tributario a actividade concreta do negocio familiar.

 

Partindo do entendemento completo das necesidades do cliente, unha vez coñecidas as relacións existentes entre os distintos membros da familia e os aspectos propios do negocio familiar, asesoramos, de forma global e recorrente, nas obrigacións fiscais ás que se atopan suxeitas, tanto persoas físicas como xurídicas, axudando no correcto cumprimento da normativa tributaria en todos os impostos que lles sexan de aplicación.

OUtros sectores

Industria Pesqueira

Administracións Públicas e Concesionarios

Construción Naval

Dereito Urbanístico e Inmobiliario

Startups e Emprendedores

Tratamento e Xestión de Residuos

Viño e Adegas

Canteiras: granito, lousa…

Telecomunicacións e Tecnolóxicas

Entidades Financeiras

Capital Risco

Empresas Conserveiras

Transporte e Transportistas

Seguros e Asegurados

Turismo e Hoteis

Automoción e Auxiliares

Sector Loxístico