Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Os nosos avogados contan con ampla experiencia no asesoramento a clientes en situacións de conflito, en todos os ámbitos relativos á actividade empresarial: civil, mercantil, laboral, penal e administrativo.

 

Á hora de afrontar estas situacións de conflito, a nosa forma de actuar inclúe a formación de equipos multidisciplinares integrados por avogados especialistas en dereito procesual xunto con outros avogados do despacho especializados na rama do dereito correspondente segundo o asunto encargado (mercantil, financeiro, tributario ou calquera outra), sempre co propósito de darlles valor engadido aos nosos clientes tanto nas negociacións preliminares como, chegado o caso, durante o procedemento xudicial.

 

O coñecemento das singularidades de cada sector e de cada cliente (banca, pesca, automoción, hoteleiro, por exemplo) é esencial para poder ofrecer un asesoramento integral na resolución de conflitos.

Asesoramento precontencioso, negociación e acordos extraxudiciais;

Dirección letrada en procedementos xudiciais perante as xurisdicións civil, mercantil, social, contencioso-administrativa e penal (delitos económicos e medioambientais).

 

Accións de responsabilidade:

 • por culpa (contractual e extracontractual) e
 • profesional.

Conflitos societarios:

 • impugnación de acordos sociais;
 • conflitos entre socios;
 • accións de responsabilidade fronte a administradores.

Contratación civil e mercantil:

 • reclamación de cantidades;
 • procedementos sobre validez, interpretación e execución de contratos civís e mercantís;
 • resolución e cumprimento de contratos mercantís (distribución, axencia, franquías, concesión etcétera);
 • arrendamentos e propiedade horizontal;
 • propiedade, transmisión, disposición e administración de bens inmobles.

Procesos de execución:

 • execución en España de resolucións estranxeiras;
 • execución de garantías persoais e reais;
 • títulos xudiciais;
 • procedementos monitorio e cambiario.

Procedementos penais:

 • delitos societarios;
 • delitos económicos (estafa, apropiación indebida, falsidade documental etcétera);
 • delitos contra os dereitos dos traballadores (en particular, nos accidentes de traballo);
 • delitos medioambientais.

EQUIPO On TAX & LEGAL

Especialistas na área

Outras áreas

Financieiro e Capitais

Mercantil

Fiscal

Marítimo

Administrativo

Laboral

Compliance, Forensic e Anti Money Laundering

Concursal e Reestruturacións