Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Slide On Tax & Legal - Seguros - Insurance On Tax & Legal - Seguros - Insurance

Seguros e
Asegurados

On Tax & Legal - Abogados de Empresa - Avogados de Empresa - Corporate Lawyers
Laboral Scroll down

Como especialistas na materia, temos experiencia na xestión de reclamacións derivadas de contratos de seguros, tanto desde o punto de vista dos asegurados como desde a perspectiva da aseguradora.

 

A nosa área de práctica abarca así mesmo as cuestións propias da distribución de seguros privados, no que incumbe a compañías,  brokers, mediadores, axentes e colaboradores externos.

Outros sectores

Industria Pesqueira

Administracións Públicas e Concesionarios

Construción Naval

Dereito Urbanístico e Inmobiliario

Startups e Emprendedores

Tratamento e Xestión de Residuos

Viño e Adegas

Canteiras: granito, lousa…

Telecomunicacións e Tecnolóxicas

Entidades Financeiras

Capital Risco

Negocio Familiar

Empresas Conserveiras

Transporte e Transportistas

Turismo e Hoteis

Automoción e Auxiliares

Sector Loxístico