Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Asesoramos a numerosas empresas de transporte e a asociacións de transportistas. Normalmente prestamos servizos en relación con contratos de transporte, adquisición de frotas, sinistros, contratación de persoal e procesos de  reestruturación financeira e laboral.

Outros sectores

Residuos

Viño

Granito

Telecomunicacións e Novas Tecnoloxías

Entidades financieiras

Capital risco

Empresa familiar

Conserveiras

Seguros

Turismo e Hoteis

Automoción

Loxística

Pesca

Administracións e concesionarios

Naval

Dereito urbanístico e inmobiliario

Emprendedores