Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Desde o despacho asesoramos a diversas entidades de capital risco, incluíndo Sociedades Xestoras, Fondos de Capital Risco e Sociedades de Capital Risco, así como aos órganos de administración, equipos xestores, socios e partícipes das mesmas. Entre outras operacións e actividades, o noso asesoramento abarca todos os aspectos legais e fiscais relacionados con procesos de constitución de sociedades xestoras e sociedades de capital risco, a constitución e levantamento de fondos de capital risco, a asunción da secretaría xurídica destas entidades e o asesoramento en materia de goberno corporativo, así como a asistencia ao cliente nas relacións e trámites coa CNMV.

Outros sectores

Turismo e Hoteis

Automoción

Loxística

Pesca

Administracións e concesionarios

Naval

Dereito urbanístico e inmobiliario

Emprendedores

Residuos

Viño

Granito

Telecomunicacións e Novas Tecnoloxías

Entidades financieiras

Empresa familiar

Conserveiras

Transporte

Seguros