Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Slide On Tax & Legal - Abogados Construcción Naval - Avogados - Shipbuilding Industry Lawyers On Tax & Legal - Abogados Construcción Naval - Avogados - Shipbuilding Industry Lawyers

Construción
Naval

On Tax & Legal - Abogados de Empresa - Avogados de Empresa - Corporate Lawyers
Laboral Scroll down

Intervimos con frecuencia en operacións de compravenda, construción e transformación de buques, así como contratos de reparación, subministración e outros relacionados coa actividade do sector da Construción Naval e a industria auxiliar.

 

Tamén temos experiencia asesorando a diversas empresas deste sector en procesos de reestruturación e refinanciamento.

Outros sectores

Empresas Conserveiras

Transporte e Transportistas

Seguros e Asegurados

Turismo e Hoteis

Automoción e Auxiliares

Sector Loxístico

Administracións Públicas e Concesionarios

Industria Pesqueira

Dereito Urbanístico e Inmobiliario

Startups e Emprendedores

Tratamento e Xestión de Residuos

Viño e Adegas

Canteiras: granito, lousa…

Telecomunicacións e Tecnolóxicas

Entidades Financeiras

Capital Risco

Negocio Familiar