Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Ofrecemos servizos especializados para as Administracións Públicas, así como para todos aqueles entes, organismos e entidades que forman parte deste sector.
A asesoría xurídica especializada en todos os ámbitos do Dereito Administrativo: elaboración de proxectos normativos, informes xurídicos e ditames diversos, (redacción, modificación, interpretación e resolución de contratos, preparación de pregos de cláusulas administrativas e documentos preparatorios etc…) facilitando o apoio técnico necesario para a toma de decisións que aseguren o correcto cumprimento da lexislación por parte da Administración evitando eventuais litixios, prexuízos e/ou responsabilidades.

A representación e defensa xurídica das Administracións nos procedementos contencioso-administrativos #ante os Xulgados e Tribunais de Xustiza por parte de profesionais especializados en Dereito Administrativo e a súa práctica contenciosa.

A auditoría xurídica para Administracións públicas a través da análise legal e avaliación dos procedementos e prácticas administrativas que permitan descubrir deficiencias ou irregularidades nas distintas Áreas da Administración, así como determinar os plans de mellora

Outros sectores

Empresa familiar

Conserveiras

Transporte

Seguros

Turismo e Hoteis

Automoción

Loxística

Pesca

Dereito urbanístico e inmobiliario

Naval

Emprendedores

Residuos

Viño

Granito

Telecomunicacións e Novas Tecnoloxías

Entidades financieiras

Capital risco