Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Slide On Tax & Legal - Abogados Derecho Administrativo - Avogados Dereito Administrativo - Administrative Law Lawyers On Tax & Legal - Abogados Derecho Administrativo - Avogados Dereito Administrativo - Administrative Law Lawyers

Administracións
e concesionarios

On Tax & Legal - Abogados de Empresa - Avogados de Empresa - Corporate Lawyers
Laboral Scroll down

Somos especialistas en Dereito Administrativo. Ofrecemos servizos especializados ás Administracións Públicas, así como a todos aqueles entes, organismos e entidades que forman parte deste sector.

 

A asesoría xurídica especializada en todos os ámbitos do Dereito Administrativo: elaboración de proxectos normativos, informes xurídicos e ditames diversos, (redacción, modificación, interpretación e resolución de contratos, preparación de pregos de cláusulas administrativas e documentos preparatorios etc.), facilitando o apoio técnico necesario para a toma de decisións que aseguren o correcto cumprimento da lexislación por parte da Administración evitando eventuais litixios, prexuízos e/ou responsabilidades.

 

A representación e defensa xurídica das Administracións nos procedementos contencioso-administrativos #ante os Xulgados e Tribunais de Xustiza por parte de profesionais especializados en Dereito Administrativo e a súa práctica contenciosa.

 

A auditoría xurídica para Administracións públicas a través da análise legal e avaliación dos procedementos e prácticas administrativas que permitan descubrir deficiencias ou irregularidades nas distintas Áreas da Administración, así como determinar os plans de mellora

Outros sectores

Transporte e Transportistas

Seguros e Asegurados

Turismo e Hoteis

Automoción e Auxiliares

Sector Loxístico

Industria Pesqueira

Dereito Urbanístico e Inmobiliario

Construción Naval

Startups e Emprendedores

Tratamento e Xestión de Residuos

Viño e Adegas

Canteiras: granito, lousa…

Telecomunicacións e Tecnolóxicas

Entidades Financeiras

Capital Risco

Negocio Familiar

Empresas Conserveiras