Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Jaime Aneiros

SOCIO OF COUNSEL en On TAX & LEGAL

Jaime Aneiros está especializado en Dereito Financeiro e Tributario, principalmente en cuestións complexas: Fiscalidade de High Net Worth Individuals, Fiscalidade societaria, Prezos de Transferencia, Fiscalidade internacional, Dereito Sancionador, Aduanas e Comercio Internacional.
É Perito Compliance certificado pola WCA, Cumpren e Instituto de Oficiais de Cumprimento. Jaime tamén é Experto en Prevención do Branqueo de Capitais rexistrado ante o SEPBLAC (Ministerio de Economía), con capacidade de auditar a entidades financeiras e non financeiras obrigadas pola Lei 10/2010.
É membro do Grupo de Expertos da Asociación Española de Asesores Fiscais (AEDAF), do Comité Técnico da World Compliance Association (WCA), da Subcomisión de Prevención do Branqueo de Capitais do Consello Xeral da Avogacía Española (CGAE) e do Gabinete de Estudos da Federación de Asociacións Profesionais de Técnicos Tributarios e Asesores Fiscais (FETAFF).

Jaime Aneiros é avogado especialista en Dereito Tributario rexistrado no  European  Register  of  Tax  Advisers (ERTA), Membro da  International Fiscal  Association (IFA) e da  Association  of  Certified  Fraud  Examiners (ACFE).

Docente na Universidade de Vigo desde o ano 2000, é Profesor Titular de Dereito Financeiro e Tributario formando a estudantes de Dereito así como de Máster en Dereito tributario, Dereito de empresa e de Avogacía. Tamén impartiu docencia no estranxeiro (Francia, Italia, México).

Durante este últimos vinte anos realizou a súa actividade profesional mediante da realización de informes,  peritaciones xurídicas, ditames e recursos de despachos, Colexios e Asociacións Profesionais desde a propia Oficina de Transferencia da Universidade de Vigo.

 

Licenciado en Dereito, con Premio Extraordinario de Licenciatura, pola Universidade de Santiago de Compostela.

Doutor europeo pola Universidade de Vigo. Premio Extraordinario de Doutoramento.

Especialista en Dereito de Empresa pola Universidade de Vigo.

Idiomas: inglés, italiano, portugués, español e galego.

CONTACTO & SOCIAL
TARXETA DE VISITA
On Tax & Legal - Jaime Aneiros - Compliance y Fiscalidad de Empresas - Compliance e Fiscalidade de Empresas - Compliance and Tax Law
On Tax & Legal - Jaime Aneiros - Compliance y Derecho Fiscal - Compliance e Dereito Fiscal - Compliance and Tax Law

EQUIPO On TAX & LEGAL

 • All
 • Administración
 • Asociada
 • Asociada Senior
 • Asociado
 • Asociado Senior
 • Compliance, Forensic e Anti Money Laundering.
 • Concursal e reestruturacións.
 • Financieiro e mercado de capitais
 • Fiscal
 • Laboral
 • Marítimo – Transportes – Seguros
 • Mercantil
 • Procesual – Civil – Penal
 • Responsable de administración e finanzas
 • Socia
 • Socio